Stichting THIM

Sommige vormen van muziektheater stellen één van de kunstdisciplines als belangrijkste drager van het geheel. Bij opera is dat de muziek, bij sommige muziektheaterproducties is dat de tekst, bij interdisciplinaire dansproducties is dat doorgaans de beweging.

THIM muziektheater bestaat sinds 2008 en maakt producties vanuit het principe dat de inhoud bepalend is voor de vorm. Voorts dienen alle kunstdisciplines die bij de productie en/of uitvoering betrokken zijn, een gelijkwaardig belang te krijgen. Tekst mag niet ten koste gaan van spel, muziek en beeld… noch vice versa.

Na tien jaar onderzoekend produceren vanaf de oprichting in 2008 door Marijke Beversluis werd het tijd voor een volgende stap. De komende jaren richt THIM Muziektheater zich op het produceren van bestaande werken uit de podiumkunst, met behoud van haar gelijkwaardigheidsprincipes aangaande interdisciplinariteit (indien van toepassing).

Artistieke leiding
Nathan Tax

Stichting THIM muziektheater staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34300754. Het fiscaal nummer van de stichting is 8193.61.999.

Bestuur
Bert-Jan Teunissen – voorzitter
Esther Schot – secretaris
Penningmeester – vacature (interesse? Contact opnemen)

De stichting heeft de ANBI-status, wat betekent dat giften aan de Stichting onder gunstige voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Documenten

Statuten THIM

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2019

Partners van THIM sinds 2008

Geschiedenis

Voor haar doctoraal Theaterwetenschappen deed Marijke Beversluis onderzoek naar de verhouding tussen tekst en muziek vanaf het ontstaan van opera. Daarbij bleef voor haar één vraag hardnekkig de kop op steken: hoe zou het zijn gegaan als niet de opvatting van Girolamo Mei uitgangspunt was geweest — dat binnen het Griekse theater alles gezongen werd — maar de opvatting dat in Griekse tragedies sommige stukken tekst werden gezongen en andere stukken niet?

In het jaar van haar afstuderen bewerkte Marijke in opdracht van het NCA het hoorspel Nadere Kennismaking van W. Brakman tot libretto, waar Calliope Tsoupaki de muziek bij componeerde. Ook de regie was van Marijke’s hand. In deze productie werden sommige stukken tekst gezongen, andere stukken werden geacteerd.

Een jaar later, in 2008, richtte ze Stichting THIM Muziektheater op, om met professionele uitvoerders muziektheaterproducties te gaan maken vanuit het idee: de inhoud bepaalt de vorm, en wel zó, dat alle betrokken kunstdisciplines in principe gelijkwaardig zijn. De inhoud staat centraal, de vorm volgt daaruit.